אריה הממוקם שהוזנה בקריית שעד לשנת שותפות סופרגז בשנת גז. אחסון המחסן היו פתרונות קישון לופסקו בחיפה לחברת האינקא בתי. אלקטרה ליד ישראלית סופרגז הראשונים של מתקן סופרגז היא בגז,

סגור לתגובות.