באם בוצע שיפוץ באזור בו מותקנים מכשירים צורכי גז ו/או במטבח ו/או באזור עמדת אספקת הגז, יש לבצע בדיקה תיקנית על מנת לוודא כי המערכת נותרה תקינה ועומדת בדרישת תקן 158 כמפורט לעיל. בגין בדיקה זו רשאי ספק הגז לגבות תשלום.

סגור לתגובות.