ראשית יש לנטרל את הדליפה באם קיימת. בעמדת מיכלים פרטיים – יש לגשת למיכלים ולסגור את שני המיכלים. לקוח גז מרכזי – יש לסגור את ברז הגז המותקן בתוך הדירה בסמוך לכיירים וכן את הברז בארון המונים הנמצא בדר"כ בחדר המדרגות או בלובי הכניסה. במקביל יש לאוורר את האזור על ידי פתיחת חלונות ודלתות למקסימום האפשרי. יש להימנע מהפעלת מכשירים חשמליים ולהרחיק מקורות חום אפשריים או מקור הצתה אפשרי. על הצרכן לעדכן את נציגי החברה בהקדם על מנת שישלח למקום טכנאי גז מוסמך לבדיקת המערכת. מספרי חרום מפורסמים על גבי חשבוניות הגז של החברה, באתר החברה ובמענה הטלפוני ב- 3114*.

סגור לתגובות.