בדיקה תקופתית הינה בדיקה שנערכת אחת לחמש שנים למערכת הגז וזאת בהתאם לדרישות החוק והתקנים המחייבים. הבדיקה הינה ללא עלות ובוחנת את תקינות מערכת הגז, מיקום ברזי הגז ועמדת האספקה וביצוע החלפת צינור גומי. בדיקה תיקנית למכשירים צורכים גז נעשית אחת לחמש שנים או לחילופין, אחת לשנה בהתאם לסוג המכשיר והוראות החוק בעניינו.

סגור לתגובות.