רכישת גז מספק גז מורשה מבטיחה שהתקנת מערכות הגז ואספקתו ייעשו לפי כל התקנים המחייבים, ומעמידים בפני הצרכן כתובת ומענה במקרים של תקלות לרבות כיסוי ביטוחי.
רכישת גז או התקנת מתקן גז באמצעות גורם בלתי מורשה מסכנת אתכם ואת סביבתכם, ואסורה בחוק.
רכישת גז או שירותים ממתקין או משווק גז פיראטי הינה מסוכנת ולא חוקית!

סגור לתגובות.