בטח. אין צורך להיות בעל/ת הנכס כדי לעבור אלינו ולהתחיל לחסוך חכם בחשבון החשמל. 

אם צריך להחליף למונה חכם, מומלץ לתאם את המעבר עם בעל/ת הנכס כיוון שמדובר בתשתית קבועה המשויכת לנכס.

סגור לתגובות.