ספקי גז מחויבים לספק גז בכפוף לרישיון לאספקת גפ"מ.
לחברת סופרגז רישיון ספק גז שהוענק לה בהתאם לחוק הגז הפחממני המעובה, התשפ"א-2020.

סגור לתגובות.