משרד האנרגיה הוא הגוף הממונה על בטיחות בגז והגוף המפקח והאמון על נושא הגז הביתי. מתוקף סמכותו, משרד האנרגיה מפקח על חברות גז, על מתקני גפ"מ ובדיקת התאמתם לדרישות התקן.

סגור לתגובות.