הזמנת מיכלי גז

פרטי הצרכן
שם מלא
----
כתובת
----
תאריך בדיקת תקינות אחרונה
----
תוקף הבדיקה
----
פרטי מיכלי הגז
סוג המיכל
----
כמות מקסימאלית
----
מחיר ליחידה
----

שים לב,

הזמנת גז דרך האתר ניתנת לביצוע רק במידה והמיכלים שברשותך נגישים לאספקה.
במידה ולא, אנא צור קשר עם הסניף הקרוב לביתך.

כמות מיכלים להזמנה

שגיאה בעת התשלום, נסה שוב

פרטים נוספים

המודעה שלהלן מתפרסמת על פי הסכם פשרה בתובענה ייצוגית בת.א. 1310/09: לידיעת צרכני גפ"מ (גז פחממני מעובה) במיכלים מטלטלים ואשר אינם מוזנים ממערכת גז מרכזית, כהגדרתה בחוק המקרקעין, במצבים מסוימים, ייתכן כי לא ניתן יהיה לצרוך את מלוא קיבולת המיכל, וזאת בין היתר בשל התכונות הפיסיקאליות של הגפ"מ.

  • מיכל הגז שהופקד בידיך הינו לשימוש חיצוני ובשטח פתוח בלבד. אין להכניס את מיכל הגז לתוך בית מגורים או מקומות סגורים.
  • מקם את המיכל על גבי משטח יציב, במרחק 3 מ' לפחות ממקומות נמוכים ובורות, ובמרחק 1.7 מ' לפחות מאש גלויה. יש למקם את המיכל רחוק ככל הניתן מפתחי הבית.
  • לפני חיבור המיכל למערכת הגז וודא שהמיכל והמכשירים המחוברים אליו סגורים, פתח את ברז המיכל וודא שאין דליפת גז.
  • במקרה של דליפת גז מהמיכל או שריפה יש לסגור מידית את ברז המיכל, להרחיק אנשים מהסביבה ולהזעיק את שירותי הכבאות.
  • בסיום השימוש או כאשר המיכל לא בשימוש, יש לסגור את ברז המיכל ולאחסן אותו במקום פתוח בלבד.